Khai trương căn hộ mẫu và tiếp tục mở bán khu dự án Rome Diamond Lotus quận 2