Sự kiện khai trương căn hộ mẫu dự án cao cấp Rome Diamond Lotus quận 2